Ortodoncja dla dorosłych (kortykotomia) – metoda Piezo, polega na miejscowym nacięciu lub powierzchownym nawierceniu blaszki zbitej kości w okolicy korzeni zębów.

Zabieg ten uruchamia biologiczny proces przejściowej zmiany metabolizmu i struktury kości, co daje efekt ułatwiający przesuwanie i przemieszczanie zębów.

Kortykotomia często umożliwia przesuwanie zębów w miejsca po ekstrakcjach przeprowadzonych wiele lat wcześniej.

Szczególnie u młodych ludzi dochodzi do znacznego zaniku kości tej okolicy. Leczenie bez zabiegu wyłącznie metodami ortodontycznymi często jest niemożliwe. Zbyt agresywne siły mogą doprowadzić do znacznego obnażenia zębów sąsiednich.

Leczenie przedprotetyczne, przedimplantacyjne, prowadzące do wyprostowania, skrócenia lub wydłużenia zębów, dzięki zabiegowi kortykotomii jest znacznie szybsze, co powoduje mniejsze obciążanie pacjenta. Jednocześnie stopień przesunięć jest bez porównania większy niż w standardowej ortodoncji.

Zabieg zalecany jest również u pacjentów leczonych aparatami stałymi, którzy mają korzenie anatomicznie krótkie lub podatne na resorpcję.

Stosujemy go także w leczeniu osób z wadami kostnymi słabo nasilonymi jako alternatywę operacji.

Zabieg ten wykonywany jest w wielu różnych celach:

  • zmniejszenia bólu, jaki towarzyszy siłom działającym na zęby podczas noszenia stałego aparatu ortodontycznego,
  • ułatwienia przemieszczania się zębów, tj. zmniejszenia oporów kostnych,
  • ułatwienia leczenia i skrócenia czasu noszenia aparatów ortodontycznych,
  • eliminacji ryzyka zanikania korzeni przesuwanych zębów,
  • eliminacji ryzyka odsłonięcia szyjek zębowych po leczeniu,
  • eliminacji ryzyka wystąpienia ruchomości zębów po zdjęciu aparatu ortodontycznego.

Kortykotomia może być wykonywana także w przypadku konieczności:

  • poszerzenia łuku zębowego,
  • zamykania przestrzeni pomiędzy zębami,
  • leczeniu rotacji, intruzji, ekstruzji itp.