Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii, która łączy implantologię i protetykę. Zajmuje się ona odbudową braków zębowych w oparciu o wszczepy śródkostne (implanty).

Dzięki odbudowie uzębienia na implantach, uzyskujemy trwały efekt estetyczny i poprawiamy zaburzoną, poprzez utratę zębów, mechanikę narządu żucia. Rozwiązania protetyczne oparte na implantach wyglądają jak naturalne zęby, są stabilne i zapewniają poczucie bezpieczeństwa i swobody w czasie każdej czynności.

Implant daje możliwość wykonania korony, mostu lub protezy stabilizowanej właśnie na wszczepionych implantach, które będą wiernie naśladować i w pełni zastąpią naturalne uzębienie. Implantoprotetyka pozwala nie tylko odzyskać piękny uśmiech, ale, co równie istotne, pozwala uniknąć dyskomfortu związanego z używaniem protez ruchomych.

Lista dostępnych usług

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej
Korona pełnoceramiczna (na podbudowie cyrkonowej)
Licówka porcelanowa
Korona na implancie (porcelana na metalu lub porcelana na cyrkonie)
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej
Proteza akrylowa, akronowa (acetalowa), szkieletowa
Proteza na belce
Most Maryland
Wkład koronowo-korzeniowy lany
Szyna relaksacyjna