Sobota, 16.12.2023

Zęby zatrzymane mogą wymagać usunięcia w związku z różnymi przyczynami, takimi jak utrata zębów mlecznych, zaburzenia genetyczne, nieprawidłowe ułożenie zębów czy guzy szczęki. Najczęściej dotyczy to trzecich zębów trzonowych, zwanych zębami mądrości. Zatrzymane zęby mogą prowadzić do poważnych skutków, takich jak ropnie, torbiele, próchnica, bóle, stłoczenie zębów, czy dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych.

Diagnostyka zębów zatrzymanych obejmuje wywiad medyczny, badanie kliniczne i diagnostykę radiologiczną, taką jak zdjęcie pantomograficzne czy tomografia komputerowa. Zalecane jest szybkie zgłoszenie się do lekarza stomatologa w przypadku dolegliwości.

Leczenie zębów zatrzymanych może być przeprowadzone chirurgicznie lub ortodontycznie, w zależności od stopnia skomplikowania przypadku. Chirurgiczna ekstrakcja może być konieczna w przypadku próchnicy, torbieli, stanu zapalnego lub silnych bólów. Zabieg ten powinien być wykonywany przez doświadczonego specjalistę ze względu na możliwe powikłania.

Przebieg ekstrakcji zęba zatrzymanego obejmuje znieczulenie miejscowe, nacięcie śluzówki, odsłonięcie wyrostka zębodołowego, usunięcie zęba, wypełnienie biomateriałem kościozastępczym i zszycie śluzówki. Okres pooperacyjny wymaga przestrzegania zaleceń lekarskich, takich jak farmakoterapia i odpowiednia higiena jamy ustnej.

Warto pamiętać, że zęby zatrzymane mogą być także leczone ortodontycznie, co jest procesem długotrwałym i wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. W przypadku objawów, takich jak chroniczny ból czy trudności z otwieraniem ust, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem stomatologiem celem diagnostyki i leczenia.