Środa, 6 kwietnia 2022

Po blisko 3-letniej przerwie i po raz pierwszy w Rzymie, w dniach 31.03 – 2.04.2022, odbył się kongres naukowy, którego tematem była “Estetyka w implantologii: dowody kliniczne i naukowe” (Esthetics in implant dentistry: Clinical and scientific evidence) oraz konferencja na temat “Integracja i zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantu” (Peri-implant soft-tissue integration and management). Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie ITI (International Team for Implantology) – organizacji non-profit zrzeszającej implantologów z całego świata. Naszą klinikę reprezentował Pan dr Remigiusz Rozentryd.
W czasie spotkań omówiono nowoczesne i unikatowe rozwiązania oraz możliwości, a implantolodzy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz uwagami. Zdobytą wiedzę z pewnością będziemy wdrażać w Clinica Dental Blue.

Nasza kadra stale szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje, tak by jakość świadczonych usług była na najwyższym poziomie.