Piątek, 14.10.2022

8 października w Warszawie odbyło się 6 sympozjum ITI Polska, na którym Clinica Dental Blue Szczecinek reprezentował Pan dr Remigiusz Rozentryd. Program spotkania obejmował 4 najważniejsze tematy:

  1. Regeneracyjne leczenie ubytków przyzębia w strefie estetycznej za pomocą pochodnych macierzy szkliwa i przeszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej.
  2. Planowanie implantologiczne i rehabilitacja w erze cyfrowej: podejście genewskie.
  3. 0 ProArch Digital – nowy sposób planowania rehabilitacji pacjentów bezzębnych.
  4. Czy poczyniliśmy postępy w zapobieganiu i leczeniu chorób okołowszczepowych?

Wykłady prowadzone były przez znane autorytety w dziedzinie stomatologii z Polski i zagranicy.

ITI Polska skupia obecnie ponad 300 członków, a na terenie całego kraju funkcjonuje 15 ITI Study Club, których spotkania są organizowane 3-4 razy w ciągu roku. Celem ITI Polska jest tworzenie lokalnej sieci komunikacji pomiędzy lekarzami stomatologami i technikami dentystycznymi, opartej na wzajemnej wymianie doświadczeń. Spotkania lokalnych ITI Study Club są organizowane w niewielkich grupach, w kameralnej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja prowadzeniu merytorycznych dyskusji na temat różnorodnych aspektów leczenia oraz postępowania w złożonych przypadkach.